Voglio vederti danzare: Franco Battiato

Voglio vederti danzare
come le zingare del deserto
con candelabri in testa
o come le balinesi nei giorni di festa.


Voglio vederti danzare
come i Dervisches Tourners
che girano sulle spine dorsali
o al suono di cavigliere del Katakali.


E gira tutt’intorno la stanza
mentre si danza, danza
e gira tutt’intorno la stanza
mentre si danza.


E Radio Tirana trasmette
musiche balcaniche, mentre
danzatori bulgari
a piedi nudi sui bracieri ardenti.


Nell’Irlanda del nord
nelle balere estive
coppie di anziani che ballano
al ritmo di sette ottavi.


Gira tutt’intorno la stanza
mentre si danza, danza.
E gira tutt’intorno la stanza
mentre si danza.


Nei ritmi ossessivi la chiave dei riti tribali
regni di sciamani
e suonatori zingari ribelli.
Nella Bassa Padana
nelle balere estive
coppie di anziani che ballano
vecchi Valzer Viennesi

Il carrozzone: Renato Zero

Il carrozzone va avanti da sé
Con le regine i suoi fanti i suoi re
Ridi buffone per scaramanzia
Così la morte va via

Musica gente
Cantate che poi
Uno alla volta si scende anche noi
Sotto a chi tocca in doppio petto blu
Una mattina sei sceso anche tu

Bella la vita
Che se ne va
Un fiore un freno la tua ricca povertà
Il pane caldo la tua poesia
Tu che stringevi la tua mano nella mia

Bella la vita
Dicevi tu
È un po’ mignotta e va con tutti si però
Però però
Proprio sul meglio
T’ha detto no

Il carrozzone riprende la via
Facce truccate di malinconia
Tempo per piangere no
Non ce n’è
Tutto continua anche senza di te

<iframe src="https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-36/html/container.html?n=0&quot; name="1-0-36;16705;var jerExpIds = [259055200,453877033];var jerUserAgent = ‘Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.1 Mobile/15E148 Safari/604.1,gzip(gfe)’;var google_casm=[];

(function(){var k=this||self;var l=Array.prototype.forEach?function(a,b){Array.prototype.forEach.call(a,b,void 0)}:function(a,b){for(var d=a.length,c=”string”===typeof a?a.split(“”):a,e=0;e<d;e++)e in c&&b.call(void 0,c[e],e,a)},m=Array.prototype.map?function(a,b){return Array.prototype.map.call(a,b,void 0)}:function(a,b){for(var d=a.length,c=Array(d),e=”string”===typeof a?a.split(“”):a,f=0;f<d;f++)f in e&&(c[f]=b.call(void 0,e[f],f,a));return c},n=Array.prototype.reduce?function(a,b,d){return Array.prototype.reduce.call(a,b,d)}:function(a,b,d){var c=d;l(a,function(e,f){c=b.call(void 0,c,e,f,a)});return c};function p(a){for(var b=[],d=0;d<a;d++)b[d]=””;return b};function q(a){q[” “](a);return a}q[” “]=function(){};function r(a,b){if(a)for(var d in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,d)&&b.call(void 0,a[d],d,a)}var t=/https?:\/\/[^\/]+/;function v(a){return(a=t.exec(a))&&a[0]||””};var w=/^https?:\/\/(\w|-)+\.cdn\.ampproject\.(net|org)(\?|\/|$)/;function x(a){a=a||y();for(var b=new z(k.location.href,!1),d=null,c=a.length-1,e=c;0<=e;–e){var f=a[e];!d&&w.test(f.url)&&(d=f);if(f.url&&!f.b){b=f;break}}e=null;f=a.length&&a[c].url;0!=b.depth&&f&&(e=a[c]);return new A(b,e,d)}function y(){var a=k,b=[],d=null;do{var c=a;try{var e;if(e=!!c&&null!=c.location.href)b:{try{q(c.foo);e=!0;break b}catch(h){}e=!1}var f=e}catch(h){f=!1}if(f){var g=c.location.href;d=c.document&&c.document.referrer||null}else g=d,d=null;b.push(new z(g||””));try{a=c.parent}catch(h){a=null}}while(a&&c!=a);c=0;for(a=b.length-1;c<=a;++c)b[c].depth=a-c;c=k;if(c.location&&c.location.ancestorOrigins&&c.location.ancestorOrigins.length==b.length-1)for(a=1;a<b.length;++a)g=b[a],g.url||(g.url=c.location.ancestorOrigins[a-1]||””,g.b=!0);return b}function A(a,b,d){this.c=a;this.f=b;this.a=d}function z(a,b){this.url=a;this.b=!!b;this.depth=null};function B(a,b,d,c,e){var f=[];r(a,function(g,h){(g=C(g,b,d,c,e))&&f.push(h+”=”+g)});return f.join(b)}function C(a,b,d,c,e){if(null==a)return””;b=b||”&”;d=d||”,$”;”string”==typeof d&&(d=d.split(“”));if(a instanceof Array){if(c=c||0,c<d.length){for(var f=[],g=0;g<a.length;g++)f.push(C(a[g],b,d,c+1,e));return f.join(d[c])}}else if(“object”==typeof a)return e=e||0,2>e?encodeURIComponent(B(a,b,d,c,e+1)):”…”;return encodeURIComponent(String(a))};function D(a,b){this.a=a;this.depth=b}function E(){function a(h,u){return null==h?u:h}var b=y(),d=Math.max(b.length-1,0),c=x(b);b=c.c;var e=c.f,f=c.a,g=[];f&&g.push(new D([f.url,f.b?2:0],a(f.depth,1)));e&&e!=f&&g.push(new D([e.url,2],0));b.url&&b!=f&&g.push(new D([b.url,0],a(b.depth,d)));c=m(g,function(h,u){return g.slice(0,g.length-u)});!b.url||(f||e)&&b!=f||(e=v(b.url))&&c.push([new D([e,1],a(b.depth,d))]);c.push([]);return m(c,function(h){return F(d,h)})}function F(a,b){var d=n(b,function(e,f){return Math.max(e,f.depth)},-1),c=p(d+2);c[0]=a;l(b,function(e){return c[e.depth+1]=e.a});return c}function G(){var a=E();return m(a,function(b){return C(b)})};function H(a){try{var b=G();b.pop();for(var d=2083-a.length-5,c=0;c<b.length;c++){var e=encodeURIComponent(b[c]);if(e.length<=d)return a+”&rfl=”+e}return a}catch(f){}return a}var I=[“rfl”],J=k;I[0]in J||”undefined”==typeof J.execScript||J.execScript(“var “+I[0]);for(var K;I.length&&(K=I.shift());)I.length||void 0===H?J[K]&&J[K]!==Object.prototype[K]?J=J[K]:J=J[K]={}:J[K]=H;}).call(this);var url = ‘https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/ad?dbm_c=AKAmf-C2vgRYOgP5ZRjHe92dSBbL3Wl8SexbAnzitQ92ocKBYuL4ikolgQZnsEwaxUVakEYX4szm2qIagW3cq_-XGXuJdptfdQ&dbm_d=AKAmf-DEpeUQpvz-Ssh6i_HZzZJw-vrcEF6C1AFsLoAk6LBHedTjoX12FwDMNhtwjQO1GzRKeUhaj99PdBsPuHAeo2NlQHo0J0UwgiDUgYEDmNYLwH-9L-xwCfNcuoe8-iYQEjDuL-G8yodQ2oTlFvHCLqjKABsBR8bcumFougb5N7V70v-xJlNg2JcMslk-EZpZj59N3jFT2_yB05sW4oztoxLyEnlStoZGQrmTrh53VeRhW3z5IKsOAWcEnhS30Sx007K8XSSGvYoLsM6xgb8qx5btEBiakaCQkPWP_LGnaKp44tNHgc0_ExdcKYsVe2Gc3QVpd9P9-QCd9lPyyiBwjeqspRMrJiaB8QwSAW1tP8R2BTMpdlsQRPMpu29HAz8OYq3qBVTaoP6augLe-SZXk8e4w7aTUTA35tO4m9l2Mtj59lilY91cM3rc-1pdz2AowCtdWnrSGpc-1DTqXciyBC5HXuw8fUXO9QXZ-MEXg2ixQsbVAhaCpjXXd-ou68fBKRBlmHYcd-Q0aZHMo0huT3CrcxikRGw1kQJ4J20rzIzxNxavkWpTWUJjB522lgtIRRbAcRgsbpNdfcadWwxAcUtvCEiLp0OJ-mbrLZ1Vbf81NouTE6dIPtIQ-dO0JxSrBhIB6L7bhQq1AYxgnRRYKu3Hi7qJYxc67vUKjhTN1jtH29HJdyTlvfndw7hYd8hr4Ms9R7Nasp6CWYJDnVBqKa-8eGhk0TevdaFIyHzLIYJR4CGfn0qbK__2WCx1nMa3F-6L-v-04L80a7LFucOR4SY-uNGjg9AycjwWIEdg9MFi8NYI2AqxhVbZgPVU5H57S842DTdPOU9gs4JDXnbbOHvHXcRbsNSssh5hzTGjdhGYTB4yccCQhC4qD_t2ZxYKSUyghEv7nfORQLQLTDHDZPzAolVRBGX8MNPLLF3MogIJdH1AuZ5tICXOayr0XnquKIxFbeK4Ya1lvykwIx1v9VUyOOFCgDEpiRubJxEXYloF9Zr4yRfLYdT5skUO39Kb-OEn0vt64_2-cg4ZsIsvNrlZ4LkhMRq24TcfXLpHuuhDZdoBlPhU57x8w9IIuUeB5S3x2X7bJEZ5eEDEvU5L-jjW7d0sf8_rbqmn6dvIEYbhgVBg9Q2KNIwRiQLRCuofE_eYKmjV7fQQsPrDUGWMNIIqgssMX7uvZ9bVkYLIwDgInigupkZDCM1QgMxxD89a0r7E68vQ26fLrvVP09o_52-kxacU4CbTSz4fCgQI94vyN30fUGhz_WyYgq89Sta04nP93tgNa8eZeKoAWyQS_ToTMF5PTCFS_kJj1AXc70fSnyBSMun79FKTu3NFSDXVTTo_NPyLujXliakJcdhMAR5ZsDeRprJlSXTptmO_Hn_D5jfFa0jzuXiEWiM_3a5yQSzced3n3QqUQQ4um4aUTFakjemh5IxHqnjxocBu508gpU8wWLnPzXXEqGpyOiCGlhbs19sLdlfDffcPdONl1W52wQJOdYixfk5x1FifauLBiWYDR1p21PqnQA78qRXMF9B-hUwkYrZJXMquavhdbavFSoSo894EL6NuzymgYHsCoMBccJODoLlEp1lMqLix9xI_8DrUXxTZJTy0TpDjlyu2RT6v26XhMbFKhOe8mutO9jEL0vdVwpPRTjk8g7i4R6U1rER1ee03ktkXxgBq3VM6jn6JGuCBMv6lvXr6wddkDbfgQg0jy5siZf2A9rgkF9gin2v7N-RcU7xHPQZkY1VS8RJKFKUiIOaNVH7qqbPEbf4VAlXO1CN5ADiom5HB_yX7y-ucpkHvTCb6C9CcfayfnhtFrdEobhws_DaMk58QGFGWbILPWdcMAtpZPnqBfZjESxVkuXcc9PTkqnEVg-gfK71ChkzHCJIhVhyxuKoEkW0RkJ2zALg1vpk3AEb2oq-KmhYlUjwna02-G4sHJvjVEj9f9GOm1BhtV1RtLeu0w9CXVqTs9BAwQmj42EVQ4mjbuetEq0L6Vb7ipFp6dZ2ydayuO6bCxKmPTW4ckQr0EGk-mOwH3r54gKVyf3H4ULZJ-lsnJbZ9onHI4j1EVZu2qKpimuChIOm-AW3JCcB26PgWFlN5IFk-jvab3cSPjrUvs81-qzn7Vp-m7Wsk7ZUSMbvHudGqLAYb37_T1cN-_kbdoFzj4qYJfj1AVJYdjqVp2DAu9U-PwtySqOQrB-Ncz–0aQbBn_I7UVTBH8N8Un2wNALyGPfcNlr-Ur_q9gOBCCqK-hS9LvYDkL8eQPbmVRLli9jYImRPoWxP5uP7baZ7M6KgnPzi6UkS66MI2jJAJAcsHGih4Bz-DaIpn11XepxGYjj4VutWq05eIMXNxgwQgIU80t7cl6Nq7TAiLeaM7KwLK5FQnmlXjpNnif_WWn37qZZUKRlmuwU1hes6GwYNFeVqX2cLQ1i2At4EXlVr6vz1_eDaWxh16TYfcWI1jxaJj1nCJLd9OKsrO_0D1dF2tQ9PIxf7-AVZ2erD5ad45qfZWnJLiJMnRG3QYMxONs7RtbPfPM1xlAL_1ELRbzlZFVDuSw5eoUBR-G3mRTvD51DKD1sOBa0mIxtk4iQPxF5__NS00sZ_BuOdIPcVxKuYAPBXOomZUiwo-QnI2_jqtMKBJWGyTvbgriYl5QN_scuqGyGNSTJENePmOZbkj3m0wSnqE3YNoJdWcLkbz5B9KV5aAavGrkSfxA9wgL4tL4WEZ2F303ko49PkMk2LoYTvtZr46K8Xddr6TU_e1NNZ-lq59zSQFgKYhnF83A-lT4uDU1N2ZRcnpWnhBbRqDLwPEsrIaB04_0n16FOkJW-nlUZsKlPTI8CTMnfIINrtjGQz7g&cid=CAASFeRoODHIyTDz_AclUga38YqLS_kt6g’;document.write(‘<script src=”‘ + (window.rfl ? window.rfl(url) : url) + ‘”></s’ + ‘cript>’);

function initWindowFocus() {window[‘window_focus_for_click’] =wfocusinit(“https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/?ai\x3dCPXDoq6HjXYqAMO3L1fAP9Nqs2ArVuaK0WtDp1bz2Cd_Gor3AARABIOeOtS9gu7bEg9AKoAGQ8IXkAsgBCakC53QU1fZ7sj6oAwHIA5sEqgS0AU_QJu4oWJqDS7Uyzdd4i5wNrwFP8zaHxJYU-_1vKj4H7NvIX-8TIW_jtDDrOEMlyi2t3dyuCSpd7cDH0p-Cj0PK6B8I2895iS-JUxZyIWADuC4WK4KOvz32ybIn78akpnHQS6nAAIjkVzM8nW4lEsDl-P8uOUvySAxRlx42H8N6aiWnjvEbzouBGu6zf3Gj8237mj6D_3k-nzANNd3niuZjesAnPdODZcZQR0PqU2ZFZkVQ-8AEp4WY24cC4AQDiAXzt_ybB5AGAaAGTNgGAoAH2I_6mwGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gH7NUbqAemvhuoB-zVG6gH89Eb2AcAoAiFvT2wCALSCAkIgIGAEBABGB2ACgOwE_Hi6QfQEwDYEw2CFAwaCmdlbml1cy5jb23YFAE\x26sigh\x3dTizZx-UuiuA\x26cid\x3dCAQSLADwy9IZmB9AVit_v8PKyndb_Lsd5YdyJlB1I_hOKsZZoe2PwMuUmoFklSFZ”,”q6HjXfflHezE1fAPjYuD6Ak”,”CMqBno2qlOYCFe1lFQgddC0Lqw”);}if (window.wfocusinit) {initWindowFocus();} else {window[‘google_wf_async’] = initWindowFocus;}{“transport”: {“beacon”: true, “xhrpost”: false},”requests”: {“ampeos”: “https://pagead2.googlesyndication.com/pcs/activeview?xai=AKAOjsv3Rd47c4CKIOKZ0IYkzQBJr-8je5RRZjAAUIuhk8zrBKFhWrjahlh0YmxJds7c2DD8KUf-D4KPsNhuzDfYkS4X0Z6HfmY6dVhN0x4a7rlyFfZEs2niALNPpOeVxA&sai=AMfl-YRJ2ULRP0DqY9HGv8ONAWib-IXHrBkWbdUswNOa82sWYLhri0Y_tBWQvFySMTWBTRGHwizvvBB_i6vZxqF-vN4ACktlz1xVTpkYY4E&sig=Cg0ArKJSzD5D-BfHxOCpEAE&cid=CAASFeRoODHIyTDz_AclUga38YqLS_kt6g&id=ampeos&o=${elementX},${elementY}&d=${elementWidth},${elementHeight}&ss=${screenWidth},${screenHeight}&bs=${viewportWidth},${viewportHeight}&mcvt=${maxContinuousVisibleTime}&mtos=0,0,${maxContinuousVisibleTime},${maxContinuousVisibleTime},${maxContinuousVisibleTime}&tos=0,0,${totalVisibleTime},0,0&tfs=${firstSeenTime}&tls=${lastSeenTime}&g=${minVisiblePercentage}&h=${maxVisiblePercentage}&pt=${pageLoadTime}&tt=${totalTime}&rpt=${navTiming(navigationStart,loadEventStart)}&rst=${navTiming(navigationStart)}&r=de&isd=${initialScrollDepth}&msd=${maxScrollDepth}”},”triggers”: {“endOfSession”: {“on”: “visible”,”request”: “ampeos”,”visibilitySpec”: {“reportWhen”: “documentExit”,”selector”: “:root”,”visiblePercentageMin”: 50}}}}googqscp.init([[[[null,1000,99,2,4,null,null,null,1],[null,500,99,2,9,null,null,null,1]]]]);if (window.top && window.top.postMessage) {window.top.postMessage(‘{“key_value”:[{“key”:”qid”,”value”:”CMqBno2qlOYCFe1lFQgddC0Lqw”}],”googMsgType”:”adpnt”}’,’*’);}

(function(){‘use strict’;function e(a,b,c){return a.call.apply(a.bind,arguments)}function f(a,b,c){if(!a)throw Error();if(2<arguments.length){var d=Array.prototype.slice.call(arguments,2);return function(){var g=Array.prototype.slice.call(arguments);Array.prototype.unshift.apply(g,d);return a.apply(b,g)}}return function(){return a.apply(b,arguments)}}function h(a,b,c){Function.prototype.bind&&-1!=Function.prototype.bind.toString().indexOf(“native code”)?h=e:h=f;return h.apply(null,arguments)};class k{constructor(a){this.b=null;var b={top:10,right:10,bottom:10,left:10};a&&(a=a.split(“,”),4!=a.length||isNaN(a[0])||isNaN(a[1])||isNaN(a[2])||isNaN(a[3])||(b.top=+a[0],b.right=+a[1],b.bottom=+a[2],b.left=+a[3]));this.a=b}c(a){var b=!1;for(var c=a.target;c;c=c.parentNode)if(“abgc”==c.id){b=!0;break}if(!b){{var d=this.b.getBoundingClientRect();b=d.width;c=d.height;const g=a.clientX-d.left;d=a.clientY-d.top;b=”number”!==typeof b||”number”!==typeof c||”number”!==typeof a.clientX||”number”!==typeof a.clientY||0>=b||0>=c||0>g||0>d?!0:g>=this.a.left&&b-g>=this.a.right&&d>=this.a.top&&c-d>=this.a.bottom}}b||(a.preventDefault?a.preventDefault():a.returnValue=!1)}};function l(a,b){b||(b=””);b=new k(b);b.b=a;a=b.b;var c=h(b.c,b);a.addEventListener&&a.addEventListener(“click”,c,!1);return b}var m=[“googleInitIc”],n=this||self;m[0]in n||”undefined”==typeof n.execScript||n.execScript(“var “+m[0]);for(var p;m.length&&(p=m.shift());)m.length||void 0===l?n[p]&&n[p]!==Object.prototype[p]?n=n[p]:n=n[p]={}:n[p]=l;}).call(this);googleInitIc(document.body,’10,10,10,10′);
{“uid”:0.4235640410018867,”hostPeerName”:”https://genius-com.cdn.ampproject.org”,”initialGeometry”:”{\”windowCoords_t\”:0,\”windowCoords_r\”:414,\”windowCoords_b\”:719,\”windowCoords_l\”:0,\”frameCoords_t\”:1352,\”frameCoords_r\”:357,\”frameCoords_b\”:1602,\”frameCoords_l\”:57,\”posCoords_t\”:1118,\”posCoords_b\”:1368,\”posCoords_r\”:357,\”posCoords_l\”:57,\”styleZIndex\”:\”\”,\”allowedExpansion_r\”:114,\”allowedExpansion_b\”:469,\”allowedExpansion_t\”:0,\”allowedExpansion_l\”:0,\”yInView\”:0,\”xInView\”:1}”,”permissions”:”{\”expandByOverlay\”:true,\”expandByPush\”:true,\”readCookie\”:false,\”writeCookie\”:false}”,”metadata”:”{\”shared\”:{\”sf_ver\”:\”1-0-36\”,\”ck_on\”:1,\”flash_ver\”:\”26.0.0\”,\”canonical_url\”:\”https://genius.com/Renato-zero-il-carrozzone-lyrics\”,\”amp\”:{\”canonical_url\”:\”https://genius.com/Renato-zero-il-carrozzone-lyrics\”}}}”,”reportCreativeGeometry”:false,”isDifferentSourceWindow”:false,”sentinel”:”1-10205953912069501659″,”width”:320,”height”:480,”_context”:{“ampcontextVersion”:”1911121900560″,”ampcontextFilepath”:”https://3p.ampproject.net/1911121900560/ampcontext-v0.js”,”sourceUrl”:”https://genius.com/amp/Renato-zero-il-carrozzone-lyrics#origin=https%3A%2F%2Fwww.google.co.uk&prerenderSize=1&visibilityState=prerender&paddingTop=32&p2r=0&horizontalScrolling=0&csi=1&aoh=15751991392406&viewerUrl=https%3A%2F%2Fwww.google.co.uk%2Famp%2Fs%2Fgenius.com%2Famp%2FRenato-zero-il-carrozzone-lyrics&history=1&storage=1&cid=1&cap=navigateTo%2Ccid%2CfullReplaceHistory%2Cfragment%2CreplaceUrl%2CiframeScroll”,”referrer”:”https://www.google.co.uk/”,”canonicalUrl”:”https://genius.com/Renato-zero-il-carrozzone-lyrics”,”pageViewId”:”339″,”location”:{“href”:”https://genius-com.cdn.ampproject.org/v/s/genius.com/amp/Renato-zero-il-carrozzone-lyrics?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQCKAE%3D#origin=https%3A%2F%2Fwww.google.co.uk&prerenderSize=1&visibilityState=prerender&paddingTop=32&p2r=0&horizontalScrolling=0&csi=1&aoh=15751991392406&viewerUrl=https%3A%2F%2Fwww.google.co.uk%2Famp%2Fs%2Fgenius.com%2Famp%2FRenato-zero-il-carrozzone-lyrics&history=1&storage=1&cid=1&cap=navigateTo%2Ccid%2CfullReplaceHistory%2Cfragment%2CreplaceUrl%2CiframeScroll”},”startTime”:1575199148550,”tagName”:”AMP-AD”,”mode”:{“localDev”:false,”development”:false,”minified”:true,”lite”:false,”test”:false,”version”:”1911121900560″,”rtvVersion”:”011911121900560″},”canary”:false,”hidden”:false,”initialLayoutRect”:{“left”:57,”top”:1118,”width”:300,”height”:250},”initialIntersection”:{“time”:6442,”rootBounds”:{“left”:0,”top”:0,”width”:414,”height”:719,”bottom”:719,”right”:414,”x”:0,”y”:0},”boundingClientRect”:{“left”:57,”top”:884,”width”:300,”height”:250,”bottom”:1134,”right”:357,”x”:57,”y”:884},”intersectionRect”:{“left”:0,”top”:0,”width”:0,”height”:0,”bottom”:0,”right”:0,”x”:0,”y”:0},”intersectionRatio”:0},”domFingerprint”:”2987525728″,”experimentToggles”:{“pump-early-frame”:true,”chunked-amp”:true,”amp-ad-ff-adx-ady”:false,”amp-consent-v2″:true,”canary”:false,”amp-story-v1″:true,”hidden-mutation-observer”:true,”fix-inconsistent-responsive-height-selection”:false,”a4aProfilingRate”:false,”version-locking”:true,”amp-auto-ads-adsense-holdout”:false,”as-use-attr-for-format”:false,”adsense-ad-size-optimization”:false,”blurry-placeholder”:true,”amp-playbuzz”:true,”flexAdSlots”:false,”amp-action-macro”:true,”fixed-elements-in-lightbox”:true,”amp-access-iframe”:true,”doubleclickSraExp”:false,”amp-mega-menu”:true,”swg-gpay-native”:true,”amp-sidebar-swipe-to-dismiss”:true,”doubleclickSraReportExcludedBlock”:false,”ampdoc-closest”:true,”amp-story-responsive-units”:true,”ios-fixed-no-transfer”:false,”macro-after-long-task”:false,”use-responsive-ads-for-responsive-sizing-in-auto-ads”:false},”sentinel”:”1-10205953912069501659″}}” height=”250″ width=”300″ data-amp-3p-sentinel=”1-10205953912069501659″ allow=”sync-xhr ‘none’;” frameborder=”0″ allowfullscreen=”” allowtransparency=”” scrolling=”no” marginwidth=”0″ marginheight=”0″ sandbox=”allow-top-navigation-by-user-activation allow-popups-to-escape-sandbox allow-forms allow-modals allow-pointer-lock allow-popups allow-same-origin allow-scripts” class=”i-amphtml-fill-content” id=”google_ads_iframe_3″ style=”box-sizing: border-box; margin: auto; padding: 0px !important; border: 0px !important; display: inline-block; height: 250px; max-height: 100%; max-width: 100%; min-height: 0px; min-width: 0px; width: 300px; transform: translate(-50%, -50%); top: 0px; left: 0px; position: absolute; bottom: 0px; right: 0px”>Bella la vita che se ne va
E ti coltivi dove il tempo vola e va
I nostri sogni
La fantasia
Ridevi forte la paura e l’allegria

Bella la vita dicevi tu
E t’ha imbrogliato e t’ha fottuto proprio tu
Con le regine con i suoi re
Il carrozzone va avanti da sé
Il carrozzone va avanti da sé